Wonderen?

21 december 2018 at 20:32

Op zeventien december 2018 had ons prachtige dispuut Bonifatius een studieavond over het thema wonderen. De avond begon om half acht met een liturgisch moment in de kapel van de PThU, waarin uit de Bijbel werd gelezen en werd gebeden. Er werd onder andere gebeden om een zegen voor de avond, maar ook voor de mensen die afwezig waren. Ook werd er zoals gewoonlijk gezongen. Nadien werd de groep opgesplitst in twee kleinere groepen, die afzonderlijk het thema wonderen bespraken in het licht van een aantal vragen en casussen. De gesprekken die dit te weeg bracht gingen niet alleen over de Bijbelse wonderen, maar ook over persoonlijke ervaringen, en het belang daarvan als het om wonderen gaat.

Een van de kleinere groepen

Na deze gesprekken was er kort de gelegenheid tot pauze, met koffie en thee, waarna iedereen zich weer verzamelde in een lokaal voor de conclusie. De afzonderlijke groepen vatten hun bevindingen samen voor de andere groep en daarna werden deze bevindingen met elkaar vergeleken.Tot slot werd er afgesloten met een kort gebed. Tijdens de avond heerste er een erg open sfeer. De gesprekken die ontstonden waren mooi en persoonlijk en iedereen kon zich uiten over wat hij of zij dacht. Na de studieavond was er zoals gewoonlijk nog een gezellige borrel. Dit gaf de aanwezigen tijd om nog wat over het thema van de avond na te praten, maar er was ook veel ruimte voor onbezorgde gezelligheid en lol. Al met al was het dus een avond vol openheid en interessante gesprekken, maar ook een avond vol gezelligheid!

Studie- en filmavond 14 mei – ‘The Shack’

17 mei 2018 at 10:58

Er was eens een meisje met een rode jurk. Zij kleurde een prinses en verdween. Er was eens een vader, hij sprong in het water, redde een kind en verloor een kind. 14 mei jongstleden was weer een prachtige avond voor Bonifatius. Deze studieavond stond in het teken van de breed bediscussieerde film The Shack. The Shack is een bewogen film, die de vraag naar pijn, lijden en geweld in de wereld niet uit de weg gaat. Waarom staat God, in de film een vrouw die met Papa wordt aangesproken, al dit geweld toe? Mack, de hoofdpersoon, gaat in gesprek met de God in drievoud. The Shack is niet alleen een bewogen film, maar ook een film waar veel kritiek op is gekomen. Kan God de Vader wel als mens afgebeeld worden? Zet de film geen inclusivistisch christelijk wereldbeeld neer, dat de alverzoening aanhangt? Nadat de popcorn werd ingewisseld voor een biertje, werden deze vragen bediscussieerd tijdens de borrel. Al met al een mooie Bonifieten-avond.

Studieavond 29 januari – ‘De Theoloog: tussen wetenschap en geloof’

14 maart 2018 at 10:59

De studieavond van 29 januari luidde de eerste avond van ons nieuwe jaarthema in. Dit thema is ‘De Theoloog: tussen wetenschap en geloof’. Tijdens deze studieavond bespraken we hoe je als theoloog een discrepantie tussen geloof en wetenschap kunt ervaren en hoe je daarmee kunt omgaan.

We mochten tijdens deze avond kennismaken met dr. Arjan Plaisier, die verbonden zal worden als professor spiritualiteit aan de PThU en met ons meedacht tijdens de avond. We sloten af met een gezellige borrel. We zien ernaar uit dr. Plaisier op 19 maart weer te verwelkomen. Hij zal dan verder met ons nadenken over theologische wetenschap en geloof door middel van een lezing.

Open studieavond van 9 oktober en lezing bevrijdingspastoraat van 30 oktober

22 november 2017 at 10:29

De afgelopen twee maanden hebben, verdeeld over twee avonden, meerdere sprekers een lezing gehouden voor ons dispuut. Op maandag 9 oktober vond de studieavond plaats: we hebben negen docenten en rectores uit Ivoorkust, Centraal Afrikaanse Republiek en Oost-Congo mogen verwelkomen. Wij zijn met elkaar in gesprek gegaan over verschillende disciplines: namelijk de systematisch theologische, praktisch/missionaire en bijbelwetenschappelijke discipline. Verder spraken we over theologische discoursen die op dit moment in Afrika en Nederland spelen. Dit was een mooie gelegenheid om over de eigen grenzen heen te kijken.

Op maandag 30 oktober hadden een ontmoeting met Hans Maat, de directeur van het Evangelisch Werkverband. Hij heeft gesproken over hoe bevrijdingspastoraat, een praktijk die in de tijd van de Evangeliën aan de orde van de dag was, in onze tijd en context een rol speelt. Voorafgaand aan de avond hadden we een gezamenlijk liturgisch moment. We hebben met elkaar liederen gezongen, gelezen uit de bijbel en gebeden.

Beide avonden hebben we als indrukwekkend ervaren. We danken alle sprekers voor hun komst en we kijken uit naar de volgende avond op 11 december, wat weer een studieavond zal zijn.

Studieavond 13 maart- American Dinner en ontmoeting met de mentoren

20 maart 2017 at 16:38

Maandag 13 maart was het volle bak in de filmzaal van PThU. Een kleine 25 leden van Bonifatius zaten samen te bunkeren met 4 mentoren van het eten dat door iedereen was meegenomen. Een volle bak; discussies over politiek, kerken en voorgaan, en natuurlijk de eigen persoon. Want ja, die  eigen persoon neem je overal mee naar toe. En voor een theologiestudent kan dat nogal eens lastig zijn. Hoe verhoud ik mijzelf tot mijn studie waarin geloofswaarheden onderuit geschoffeld worden, hoe houd ik zicht op Christus en op de Vader als alles wordt gereduceerd tot psyche of neurotransmitters?

Daarom heeft het bestuur in samenwerking met de mentoren van het dispuut handen en voeten gegeven aan één van de doelstellingen van het dispuut: positief christelijke reflectie op eigen geloofsleven. Mentoren zijn er niet alleen om kritiek te geven op preekvergaderingen of om het dispuut te bewaken voor heterodoxie. Nee, zij zijn er ook om leden te begeleiden.

Deze begeleiding kan een vorm van onregelmatig mentoraat hebben, of een intensievere vorm krijgen. Het gaat er om dat er oudere wijzere mannen en vrouwen, die de studie eerder hebben doorlopen ondersteuning bieden en de theologiestudent kan helpen in het zoeken van evenwicht van eigen spiritualiteit, geloofsleven en academische studie.

Nou, daar liep deze avond ook op uit. De mentoren vertelden hoe zij het ervaren hebben om theologie te studeren, op welke manier hun geloofsleven levendig blijft en versterkt wordt. Daarnaast gingen we in gesprek over zaken die ons kunnen afhouden van contact met God en een verdieping daarin.

Al met al was het voor velen een introductie in het mentoraat voor onze vereniging. Het was een goede avond waarin God, eigen persoon en de relatie tot studie centraal stonden. Onder andere hiervoor is het dispuut opgericht: dat er theologen mogen afstuderen die vanuit een doorleeft geloof in de realiteit van academie en samenleving hun mannetje, of vrouwtje, mogen staan in kerk en samenleving. Ik hoop dat voor vele leden deze avond een aanzet was om zelf een mentor te zoeken. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het heel behulpzaam is.

 

Studieavond