Dies-lezing 3 juni: “The Gospel Narratives – fact or fiction? Approaches to Ancient Literary Texts With a Historiographical Claim”

29 mei 2019 at 09:01

Bij deze van harte uitgenodigd voor de lezing van aankomende maandag 3 juni ter ere van onze Dies Natalis (Bonifatius wordt 9 jaar) in dezelfde week!

De avond zal om 20:00 beginnen in de kapel, waarna we ons zullen verplaatsen naar de filmzaal voor de lezing van dr. Susanne K. Luther. De titel van haar lezing is “The Gospel Narratives – fact or fiction? Approaches to Ancient Literary Texts With a Historiographical Claim.”

Het zal deze avond gaan over de vraag of feit vs. fictie een behulpzaam onderscheid is als het gaat om de canonieke evangelieën en hoe we kunnen omgaan met deze antieke teksten die historiografische verslagen van het leven van Jezus claimen te zijn, die zoveel verschillen van wat wij vandaag als historiografie of historiografische waarheid beschouwen.

U kent dr. Susanne K. Luther misschien al vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze Assistent Professor of the New Testament Studies is sinds oktober 2018. Ze studeerde o.a. Teacher Training for Grammar Schools aan de Universität Erlangen-Nürnberg in Duitsland en deed een master Theological Research aan de University of Durham in Engeland. Haar expertise ligt in de evangelieën van Mattheüs en Johannes, de brief van Jakobus en apocriefen van het Nieuwe Testament. De lezing zal in het Engels gegeven worden.

Nogmaals van harte welkom!

Datum: 3 juni 2019
Locatie: PThU Groningen, Oude Ebbingestraat 25
Tijden: 20:00 uur: kapel // 20.15 uur: lezing // 22.00 uur: Borrel

In welke vrijheid dient theologie de kerk? – Lezing dr. Labooy, 14 januari 2019 aanstaande

22 december 2018 at 14:24

Deze avond dient ter over overbrugging van het jaarthema 2018 (De theoloog: tussen geloof en wetenschap) en jaarthema 2019 (Vrijheid en macht). Met dr. Labooy willen we ons over de vraag buigen wat wetenschappelijke vrijheid inhoudt.

Verschilt deze vrijheid aan een levensbeschouwelijke universiteit als de PThU van de Rijksuniversiteit Groningen? Verschillende theologen aan de PThU kunnen nog wel eens voor ophef zorgen in kerkelijk Nederland. Denk aan Frits de Lange die de hemel ontkent: vanuit verschillende hoeken werd gevraagd om zijn aftreden. Wat betekent leervrijheid in het kader van de opleiding van predikanten? Mag alles of moet de manier van kijken naar de wetenschap zoals de Gereformeerde Bond het voorstaat normatief zijn? Dr. Labooy wijst een middenweg door middel van de ethische theologie.

Eén van de theses van de lector om u alvast aan het nadenken te zetten: 

‘Vrijheid en gezag vragen namelijk om elkaar. Het is een koppel, zoals een kompasnaald en de pool. Het gezag van de Kerk, als zij haar belijden handhaaft, maakt de mens juist vrij. De echte vrijheid hervinden wij immers alleen aan de voeten van de Heer?’

(Kontekstueel, 2015:1)

We hopen u te mogen ontmoeten op de 14e! Na de lezing is er de Nieuwjaarsborrel. Die wilt u toch niet missen (suggestieve vraag)?

Informatie spreker

Guus Labooy studeerde medicijnen en werkte als arts in de gezondheidszorg (psychiatrie). Hij studeerde ook theologie en promoveerde in 2000 op een onderwerp in de ‘science-religion’-discussie, namelijk het met elkaar verbinden van (biologische) psychiatrie en een gelovig mensbeeld. Op het moment is hij predikant in de PKN. Zie zijn blog: https://labooy.wordpress.com.

Praktische informatie over de avond

Datum: 14 januari 2019
Locatie: PThU Groningen, Oude Ebbingestraat 25
Tijden: 19.45 uur: kapel // 20.00 uur: lezing // 22.00 uur: Nieuwjaarsborrel

Open avond van 24 september met ds. Pieter Versloot: over theologie, academie en predikant-zijn

27 september 2018 at 14:43

Op maandag 24 sept werd er tijdens de eerste open avond van dit jaar een lezing gegeven door ds. Pieter Versloot, predikant in de Martinikerk in Groningen. De lezing begon met een liturgisch moment in de kapel. Vervolgens begaven we ons richting het aquarium voor de lezing. Versloot sprak daarin over zijn persoonlijke ervaringen met de academie, theologie, kerk en het werk als predikant. Iemand met overlappende ervaring op deze gebieden mogen verwelkomen is als goud delven voor theologen en aspirant-predikanten. Een viertal eerstejaars waren ook aanwezig. Waarvan een aantal al hebben aangegeven om vaker langs te willen komen en lid te worden van Bonifatius. Fantastisch! Na de lezing hadden we nog een borrel waarbij we konden na-discussiëren over de lezing en waarbij de gezelligheid (onder het genot van een drankje, chips en marshmallows) niet ontbrak.

De volgende avond zal worden gehouden op 15 oktober. Dit is een open studieavond. Bent u geïnteresseerd in theologie, positief christelijke reflectie op de academische praktijk, en een flinke dosis gezelligheid? Dan is dit dé avond om bij te wonen. Van harte welkom.

Lezing prof. dr. Echeverria ‘christelijke antropologie en seksuele ethiek’

30 april 2018 at 15:06

Op 23 april werd er door de Mexicaans-Amerikaanse professor Eduardo Echeverria een lezing
gegeven met als thema Christian Anthropology and Sexual Ethics. Na een diner met het bestuur waar
hij, naar verluid, enthousiast over zijn kleinkinderen vertelde, begon de professor de lezing door te
benadrukken dat hij dat het christendom niet gaat om wat niet mag, maar vooral wat wel goed is om
te doen. Daarna werden een aantal denkbeelden genoemd, die nodig zijn voor het nadenken over
seksuele ethiek. Vervolgens werd er ingegaan op de vraag: What is this thing called love? (Dus die
Youtube-video heeft er nu waarschijnlijk weer een paar views bij). Volgens de professor was het
antwoord op die vraag vierdelig: er is als eerste aantrekking, maar bij langdurige liefde volgt
verlangen (het nodig hebben van de ander) en daarna volgt goed willen doen voor de ander: bij de
ander zijn niet omdat het je gelukkig maakt, maar omdat je de ander gelukkig wil maken. Daarna pas,
als laatste stap in de liefde is het goed om jezelf volledig, lichamelijk te geven (aldus prof.
Echeverria). Er werd in de lezing veel ingegaan op de thema’s homoseksualiteit en gemeenschap
voor het huwelijk. Dit leidde tot een interessante vragenronde en gepassioneerde gesprekken bij de
borrel, waarbij bier rijkelijk vloeide. Al met al was het een gezellige avond, die veel stof tot nadenken
gaf.

Lezing dr. Arjan Plaisier

22 maart 2018 at 09:57

Afgelopen maandag sprak Dr. Arjan Plaisier (oud-scriba van de PKN en huidig universitair docent spiritualiteit aan de PThU) over de verhouding tussen geloof, rede, wetenschap en theologie. Hij deed dit aan de hand van verschillende bekende citaten.

Met Luther stelt hij dat we eerst moeten leven dan denken, eerst leven en dan theoloog of predikant zijn. Tegelijk moet er eerst een ‘weten’ afsterven voor er nieuw weten kan ontstaan. Het afsterven van onszelf en onze eigen nuchterheid en logica opent de mogelijkheid voor een nieuw denken, voor het mysterie van Gods aanwezigheid en het leven in zijn rijk.

Het volgende citaat van Blaise Pascal laat volgens Plaisier zien dat geloof op het niveau van het hart ligt. “Het is het hart dat God waarneemt, niet het verstand. Dat is geloven: God in het hart (aan)voelen niet met het verstand”. Het hart denkt, gelooft, wil, verlangt en hoopt. Op dat niveau ligt God, Hij heeft te maken met waar het in het leven om gaat.

Tegelijk is theologie geloof dat nadenkt. Want van meet af aan is theologie een hermeneutische wetenschap geweest en heeft het zich verhouden tot het denken van mensen. Geloven is daarmee dus ook altijd een gearticuleerd geloof, volgens Plaisier. Het christelijke verhaal is ongrijpbaar en niet te bevatten en toch mogen we er wat over zeggen, omdat God zich verhoudt tot deze wereld.

Dit spreken over God en het geloof kan soms echter heel lastig zijn, wanneer er allerlei vragen en twijfels op je afkomen en je geloof wordt aangevochten. Volgens Plaisier is dat de werkelijkheid waarin we staan en waar we doorheen moeten. Deze vragen en twijfel moeten er niet voor zorgen dat we ons terugtrekken, ons bekrompen of achtergesteld voelen of juist defensief reageren, in plaats daarvan mogen we als theologen veel fierder zijn. Volgens Plaisier zijn we als theologen geroepen om de werkelijkheid te beamen, maar ook om te stellen dat die deel uit maakt van iets veel groters.

Om zo fier te kunnen staan voor waar we in geloven is het belangrijk dat we onszelf voeden, met bijvoorbeeld klassieke stemmen of creatieve bronnen. Het christelijk geloof is enerverend en bloedstollend, in plaats van saai, moralistisch of achterhaald. Het raakt het mens-zijn in zijn toppen en wortels. Plaisier stelt dat wanneer we dat geloofwaardig vertolken het geloof springlevend is.