Studie- en filmavond 14 mei – ‘The Shack’

17 mei 2018 at 10:58

Er was eens een meisje met een rode jurk. Zij kleurde een prinses en verdween. Er was eens een vader, hij sprong in het water, redde een kind en verloor een kind. 14 mei jongstleden was weer een prachtige avond voor Bonifatius. Deze studieavond stond in het teken van de breed bediscussieerde film The Shack. The Shack is een bewogen film, die de vraag naar pijn, lijden en geweld in de wereld niet uit de weg gaat. Waarom staat God, in de film een vrouw die met Papa wordt aangesproken, al dit geweld toe? Mack, de hoofdpersoon, gaat in gesprek met de God in drievoud. The Shack is niet alleen een bewogen film, maar ook een film waar veel kritiek op is gekomen. Kan God de Vader wel als mens afgebeeld worden? Zet de film geen inclusivistisch christelijk wereldbeeld neer, dat de alverzoening aanhangt? Nadat de popcorn werd ingewisseld voor een biertje, werden deze vragen bediscussieerd tijdens de borrel. Al met al een mooie Bonifieten-avond.

Filmavond met prof. dr. Boer – ‘Taking Sides’

16 mei 2017 at 13:31

Maandag 15 mei  was er weer een studieavond bij Bonifatius. Het idee van de avond was om een ethisch debat te houden samen met Prof. Dr. T.A. Boer aan de hand van de film ‘Taking Sides.’

De avond begon wat vroeger dan normaal, om kwart voor 6 zaten we met een gezellig groepje pizza te eten. Waarbij een vurige ethische discussie ontvlamde over ananas op pizza, maar al snel na de afsluiting met Psalm 89 kwamen de grotere ethische dilemma’s boven tafel. Na een korte inleiding van professor Boer werd de film gestart. De film ging over een Amerikaanse majoor die een Duitse dirigent moest verhoren. De dirigent werd er namelijk van beschuldigd Hitler en de nazi’s te hebben ondersteunt voor en tijdens de tweede wereldoorlog. Naarmate de film vorderde kregen wij als kijker steeds meer informatie en konden we zelf bedenken of we dirigent schuldig vonden aan deze beschuldigingen. Nadat de film afgelopen was vroeg professor Boer ons of wij dachten dat de dirigent schuldig was. Een aantal mensen zeiden dat hij wel degelijk schuldig was, maar de meesten wisten het niet zeker. Naarmate het gesprek vorderde koppelden we de gedachten die we kregen bij de film naar onze huidige tijd. We dachten na over wat we konden leren en wat wij zouden doen als er een totalitaire macht zou ontstaan in ons land of in een ander land om ons heen. We sloten de avond af met een gezellige borrel. Kortom, het was weer een leerzame avond met veel stof tot nadenken, maar zeker ook gezellig.

Afbeeldingsresultaat voor taking sides furtwangler