Dies Natalis 2019 – Een groot feest en een nieuw begin

14 juni 2019 at 11:49

Op 5 juni jongstleden vond op de PTHU in Groningen de negende dies van ons prachtige dispuut Bonifatius plaats. De dag begon om half vier in de middag met een gezellige receptie, waarbij het bestuur werd gefeliciteerd met de verjaardag van het dispuut. De diescommissie had voor verfrissingen gezorgd en er heerste een opperbeste stemming. Er waren veel leden en mentoren aanwezig, maar ook andere kontakten van het dispuut van zowel binnen als buiten de universiteit kwamen het bestuur groeten en een glas mee drinken.

Na de receptie verzamelden de dispuutsleden en de mentoren zich voor de algemene ledenvergadering, waarin het bestuur afscheid nam, en het nieuwe bestuur haar intrede deed. De uittreedrede van bestuur Meeuse was zeer origineel en hield ons allen in zijn greep. De intreedrede van het nieuwe bestuur Kuijper spoorde ons dispuut aan om ook het komende jaar weer door te gaan met goede moed, en ook om onszelf te laten zien aan de wereld buiten het dispuut, en ons ook naar die wereld toe uit te spreken. Ook werden tijdens de vergadering twee nieuwe mentoren aangesteld, waarvan er één ook aanwezig was bij de vergadering en de receptie. Helaas namen we ook afscheid van onze mentor professor van den Belt. In zijn prachtige afscheidswoord bedankte hij ons als dispuut voor een mooie tijd. De vergadering verliep voorspoedig, zodat we ruim op tijd voor het diner klaar waren.

Het diner werd gehouden in café Bommen Berend en was een geslaagde maaltijd met veel aanwezige leden. Ook professor van den Belt gebruikte de maaltijd nog gezellig met ons. Na het diner zetten de heerlijkheden zich voort op de PTHU, waar de Diescommissie voor een zalig toetjesbuffet had gezorgd. Hierna was er nog een feestelijke Diesactiviteit, een goed uitgedachte pub quiz. Helaas deden niet alle leden hieraan mee, (ze waren vast bang 😉 ) maar het was toch een geslaagde quiz. Voor de winnaar was er een zoete prijs. Na de activiteit was er nog gelegenheid voor een borrel om te proosten op een zeer geslaagde en feestelijke Bonifatius-Dies van 2019.

Dies Natalis & bestuursoverdracht 2018

11 juni 2018 at 17:20

Afgelopen 5 juni bestond Bonifatius 8 jaar. We vierden daarom op 6 juni onze Dies Natalis, waar we ‘s middags tijdens een receptie vele gasten mochten verwelkomen. Na de receptie volgde een diner en later op de avond ving de bestuursoverdracht aan, waarbij bestuur De Kok – Van den Born (2017-2018) plaats maakte voor bestuur Meeuse (2018-2019).

Er is er één jarig! – Dies 2016

18 juni 2016 at 11:25

Tien juni jongstleden was het moment die je wist dat zou komen eindelijk hier. De zesde verjaardag van het dispuut moest en mocht worden gevierd en de bestuursoverdracht bevestigd met een bijlslag. Na een feestelijke receptie begaf  het dispuut zich naar de vergaderzaal in het topje van de PThU en mocht bestuur Breemes voor de laatste keer met de bijl zwaaien. Een rede uit de mond van de heer Breemes volgde waarin het dispuut, dat met zes jaar net uit de luiers is, wordt vergeleken met een Kathedraal in aanbouw:

 ‘’de bouw kan zo lang duren dat sommige bouwers de voleinding ervan niet hebben meegemaakt. Omgezet naar ons: De vruchten van ons werk en van onze avonden bij Bonifatius, ons bouwen aan elkaar en aan ons Dispuut worden misschien niet altijd direct zichtbaar, misschien maken we het niet eens mee omdat we dan al afgestudeerd zijn of pas later gaan doorhebben wat we voor elkaar betekent hebben of wat we van elkaar geleerd hebben. Dat maakt allemaal niet uit, ons werken, ons bouwen, ons samenzijn is niet ter vergeefs en God ziet op ons werk toe, als wij graven aan de kanalen waardoor de Heilige Geest tot ons en in ons kan komen, zodat we in het klein mogen meewerken ook als G.T.S.D. Bonifatius zijnde aan Gods grote komende Koninkrijk.’’

Na de rede werd het tijd voor de daadwerkelijke overdracht en werd bestuur Breemes gedetacheerd en bestuur Dangremond geïnstalleerd. Een rede van mejuffrouw Dangremond wierp licht op het feit dat de titel van eerste vrouwelijke praeses van Bonifatius is vergeven en dat deze titel met passende trots en dankbaarheid zal worden gedragen. Ook werd in deze rede ingegaan op de status van het dispuut vandaag de dag. Dat ze nog in de steigers staat, maar dat er al veel is gedaan en dat we daar zeker trots op mogen zijn:

‘’Door te luisteren naar onze leden proberen we dit jaar het dispuut te verfijnen en te versterken. De dijken te verbreden en de gaten op te vullen. Hoe zouden we dat kunnen doen zonder de commissies die het dispuut draaiende houden, en zonder de moeite en tijd die mensen in het werk stoppen? Wat zouden we als bestuur kunnen doen zonder de aanwezigheid van de leden bij lezingen en studieavonden? Dat Bonifatius de laatste jaren een groei heeft doorgemaakt getuigt van de aanwezigheid van mensen met een hart voor het dispuut, iets waar we met z’n allen trots op mogen zijn, juist omdat we dubbellidmaatschap hoog in het vaandel hebben staan.  We mogen dankbaar zijn voor iedereen die met ons meeleeft, mentoren en externen. We mogen ook met vertrouwen het aankomend jaar ingaan, Gods leiding zoekend, tastend naar licht in duisternis, bij beslissingen die moeten worden gemaakt en ontmoetingen onderling.’’

Het bestuur van oud praesides beloofde ons naderhand nog een bruisende verrassing. Na een toost uit te hebben gebracht op het dispuut vloeiden de bubbels rijkelijk. Het dispuut vervolgde de avond in Bommen Berend met een heerlijk diner en de borrel werd ingeleid door een spetterende theologisch verantwoorde pubquiz. De Diescommissie zij geprezen, en leve Bonifatius. Op naar de 7e verjaardag!

Bestuur Breemes en Bestuur Dangremond

Bestuur Breemes met Bestuur Dangremond

Vierde Dies Natalis dispuut Bonifatius

10 juni 2014 at 11:54

Afgelopen week is de vierde dies van het dispuut Bonifatius gevierd. Hoewel Bonifatius opgericht is op 5 juni 2010, werd de dies gehouden op woensdag 4 juni. In huize Maas genoten we samen van een heerlijke maaltijd. Vervolgens schreed eenieder richting ons pand aan de Oude Ebbingestraat, om aldaar het oude bestuur uit te zwaaien en een nieuw bestuur te installeren. Vanaf dat moment was Mark de Jager praeses, Gert de Kok fiscus-assessor en Alexandra Matz abactis van het dispuut. Hierna werden de deuren geopend voor externen, om samen met hen feest te vieren. En een feest is het geworden! Nu kijken we vooruit naar het eerste lustrum, op 5 juni 2015. Dat wordt magistraal.

Voor dit college jaar staat er nog 1 volle avond op het programma. Op 23 juni zal eerst Nederland uitkomen in het WK. Daarna zal Jelle Verburg een preekoefening houden in de Martinikerk. Deze avond zal worden afgesloten met de jaarlijkse slotborrel, opnieuw in ons pand aan de Oude Ebbingestraat 25.