Prof. Van den Belt vs. Prof. Slob – The Battle

17 december 2013 at 16:15

Maandag 16 december was het zover. Prof. Van den Belt en Prof. Slob gingen met elkaar in debat rondom het thema waarheid. De heer Slob introduceerde zijn visie op waarheid en legde uit dat waarheid ter discussie kwam te staan ten tijde van de reformatie en het modernisme. Om uiteindelijk irrelevant te worden binnen het postmodernisme. Dit is onjuist, aldus de heer Slob. Waarheid is relevant, maar moet wel her-ijkt worden. Liefde vormt het grondbeginsel voor de herijking. De waarheid krijgt een subjectief karakter, maar voor het individu is het belangrijk om zich integer op te stellen en ook aanspreekbaar op zijn of haar waarheid. Ieder individu heeft ook de verantwoordelijkheid de eigen waarheid uit te dragen. Want daarmee blijft deze behouden. In de bijbel wordt het beeld geschetst van God die troont op de gebeden en gezangen. Zodra de lof ophoudt, valt God van zijn troon. Zo is het ook met de waarheid. Die bestaat alleen zolang die verkondigt wordt.

Van den Belt reageert met een waarheidsvisie die een objectieve waarheid verondersteld. Waarheid is niet afhankelijk van de mensheid, want ze bestaat buiten de mensen om. Het staat of valt dan ook met een vast punt: God. Met betrekking tot de waarheid zijn er een drietal aspecten waarin deze naar voren komt. Waarheid is verbonden met openbaring, met de geschiedenis en met de ethiek. Het probleem met de waarheid is volgens meneer Van den Belt dan ook niet dat deze is kwijt geraakt, maar het ethische en soteriologische karakter van de waarheid is verloren gegaan. De moderne mens laat zijn geluk en welzijn niet afhangen van een externe factor, maar creëert deze zelf. Daar zit het grote probleem, en in geloof kan dit probleem overkomen worden.

Deze avond vormde meteen de afsluiter voor het thema Waarheid, en was ook de laaste Bonifatius-activiteit van 2013. Na de jaarwisseling starten we met een nieuw thema, namelijk Autoriteit. Waarom laten mensen zich dingen gezeggen door personen/instituten/opvattingen? Waar komt hun gezag vandaan? Hierover gaan we in 2014 met elkaar in gesprek.

Hoewel het geen officiële Bonifatius activiteit is, wijzen we u toch nog even op de kerstviering van aanstaande donderdag 19 december, om 15.30 uur in de faculteit GG&GW, waar Bonifatius een grote rol in zal spelen. Aansluitend is er een faculteitsborrel in Shadrak.

Fijne kerstdagen en een goed 2014!

 

Maandag 16 december 2013: Open Debat avond

21 november 2013 at 20:46

Vanuit Dispuut Bonifatius zal op maandag 16 december 2013 een debat plaatsvinden tussen dr. W.H. Slob (filosoof) en prof. dr. H. Van den Belt (gereformeerd godgeleerde) over het thema Waarheid. Dit is een open avond, dus iedereen is welkom.

Het debat zal plaatsvinden in het pand van de PThU in groningen, Oude Ebbingestraat 25. Inloop vanaf 19.30 en start van de debat avond om 20.00 uur. We hopen u daar te ontmoeten!

boni