Popular Tags:

Lezing dr. Arjan Plaisier

22 maart 2018 at 09:57

Afgelopen maandag sprak Dr. Arjan Plaisier (oud-scriba van de PKN en huidig universitair docent spiritualiteit aan de PThU) over de verhouding tussen geloof, rede, wetenschap en theologie. Hij deed dit aan de hand van verschillende bekende citaten.

Met Luther stelt hij dat we eerst moeten leven dan denken, eerst leven en dan theoloog of predikant zijn. Tegelijk moet er eerst een ‘weten’ afsterven voor er nieuw weten kan ontstaan. Het afsterven van onszelf en onze eigen nuchterheid en logica opent de mogelijkheid voor een nieuw denken, voor het mysterie van Gods aanwezigheid en het leven in zijn rijk.

Het volgende citaat van Blaise Pascal laat volgens Plaisier zien dat geloof op het niveau van het hart ligt. “Het is het hart dat God waarneemt, niet het verstand. Dat is geloven: God in het hart (aan)voelen niet met het verstand”. Het hart denkt, gelooft, wil, verlangt en hoopt. Op dat niveau ligt God, Hij heeft te maken met waar het in het leven om gaat.

Tegelijk is theologie geloof dat nadenkt. Want van meet af aan is theologie een hermeneutische wetenschap geweest en heeft het zich verhouden tot het denken van mensen. Geloven is daarmee dus ook altijd een gearticuleerd geloof, volgens Plaisier. Het christelijke verhaal is ongrijpbaar en niet te bevatten en toch mogen we er wat over zeggen, omdat God zich verhoudt tot deze wereld.

Dit spreken over God en het geloof kan soms echter heel lastig zijn, wanneer er allerlei vragen en twijfels op je afkomen en je geloof wordt aangevochten. Volgens Plaisier is dat de werkelijkheid waarin we staan en waar we doorheen moeten. Deze vragen en twijfel moeten er niet voor zorgen dat we ons terugtrekken, ons bekrompen of achtergesteld voelen of juist defensief reageren, in plaats daarvan mogen we als theologen veel fierder zijn. Volgens Plaisier zijn we als theologen geroepen om de werkelijkheid te beamen, maar ook om te stellen dat die deel uit maakt van iets veel groters.

Om zo fier te kunnen staan voor waar we in geloven is het belangrijk dat we onszelf voeden, met bijvoorbeeld klassieke stemmen of creatieve bronnen. Het christelijk geloof is enerverend en bloedstollend, in plaats van saai, moralistisch of achterhaald. Het raakt het mens-zijn in zijn toppen en wortels. Plaisier stelt dat wanneer we dat geloofwaardig vertolken het geloof springlevend is.

Studieavond 29 januari – ‘De Theoloog: tussen wetenschap en geloof’

14 maart 2018 at 10:59

De studieavond van 29 januari luidde de eerste avond van ons nieuwe jaarthema in. Dit thema is ‘De Theoloog: tussen wetenschap en geloof’. Tijdens deze studieavond bespraken we hoe je als theoloog een discrepantie tussen geloof en wetenschap kunt ervaren en hoe je daarmee kunt omgaan.

We mochten tijdens deze avond kennismaken met dr. Arjan Plaisier, die verbonden zal worden als professor spiritualiteit aan de PThU en met ons meedacht tijdens de avond. We sloten af met een gezellige borrel. We zien ernaar uit dr. Plaisier op 19 maart weer te verwelkomen. Hij zal dan verder met ons nadenken over theologische wetenschap en geloof door middel van een lezing.

Lezing ds. Henk Poot

13 januari 2018 at 16:23

Meteen na de kerstvakantie was het alweer tijd voor een Boni-avond. Op maandag 9 januari hadden wij een lezing van Henk Poot van Christenen voor Israël. Van tevoren werd er nog samen patat gegeten, waarbij de kwaliteit van de gesprekken een stuk beter was dan de kwaliteit van de patat. Ook hadden wij hoog bezoek van Wim Warnar, die kwam namens IFES en Point. Al met al beloofde het dus een goede avond te worden.

Henk Poot is theoloog en was predikant op voor veel verschillende soorten mensen; hij was vlootpredikant, jeugdpredikant bij de HGJB en predikant in Friesland. Nu werkt hij voor Christenen voor Israël, maar hij neemt dus een bak aan ervaring mee waar wij veel van kunnen leren.

Aan de hand van het verhaal van Henk Poot hebben wij nagedacht over de positie van Israël. We leerden dat Israël bijzonder was en uitgekozen door God als Zijn land. Ook kwam Barneveld nog even voorbij in de uitspraak: ‘Hier in Barneveld bent u behouden, maar als u in Voorthuizen en Putten woont loopt het niet goed met u af.’ Dit deed mij deugd, al vreesde ik wel voor het lot van mijn vrienden uit Voorthuizen en Putten. Maar wat Henk Poot hier eigenlijk mee wilde zeggen is: denken wij ook zo over Israël? Zijn wij Barneveld en is Israël Voorthuizen of Putten? Hebben we een te hoge dunk van onszelf? Stof die aanzet tot nadenken en tot een open gesprek.

Henk Poot benadrukte dat het belangrijk is om teksten in de context te bekijken en ze niet onmiddellijk op onszelf te betrekken. Een goede les, zeker voor degenen onder ons die het ambt ambiëren. Door de komst van Jezus is het evangelie vertrokken uit Jeruzalem, maar dit heeft er ook vaak voor gezorgd dat Jeruzalem in de schaduw kwam te staan. Wij moeten proberen in álles te geloven, net als de Emmaüsgangers, en dus ook de geschiedenis van Israël bij ons geloof betrekken. Immers is onze eerste roeping God, en niet onszelf, groot te maken.

Open studieavond van 9 oktober en lezing bevrijdingspastoraat van 30 oktober

22 november 2017 at 10:29

De afgelopen twee maanden hebben, verdeeld over twee avonden, meerdere sprekers een lezing gehouden voor ons dispuut. Op maandag 9 oktober vond de studieavond plaats: we hebben negen docenten en rectores uit Ivoorkust, Centraal Afrikaanse Republiek en Oost-Congo mogen verwelkomen. Wij zijn met elkaar in gesprek gegaan over verschillende disciplines: namelijk de systematisch theologische, praktisch/missionaire en bijbelwetenschappelijke discipline. Verder spraken we over theologische discoursen die op dit moment in Afrika en Nederland spelen. Dit was een mooie gelegenheid om over de eigen grenzen heen te kijken.

Op maandag 30 oktober hadden een ontmoeting met Hans Maat, de directeur van het Evangelisch Werkverband. Hij heeft gesproken over hoe bevrijdingspastoraat, een praktijk die in de tijd van de Evangeliën aan de orde van de dag was, in onze tijd en context een rol speelt. Voorafgaand aan de avond hadden we een gezamenlijk liturgisch moment. We hebben met elkaar liederen gezongen, gelezen uit de bijbel en gebeden.

Beide avonden hebben we als indrukwekkend ervaren. We danken alle sprekers voor hun komst en we kijken uit naar de volgende avond op 11 december, wat weer een studieavond zal zijn.

Lezing 18 september – de waarheidsvraag in het interreligieuze gesprek

22 september 2017 at 11:29

Op maandagavond 18 september was het tijd voor de eerste studieavond van het nieuwe collegejaar. Deze avond werd er een lezing over de waarheidsvraag (namelijk, wat is waarheid? Hoe weten we dat?) in het interreligieuze gesprek (gesprek tussen verschillende religies) gegeven, door prof. dr. Benno van den Toren. Naast de leden van Bonifatius mocht het dispuut op deze avond ook een aantal gasten en eerstejaars studenten in zijn midden verwelkomen. Nogmaals van harte welkom!

Prof. dr. Van den Toren haalde voor zijn lezing inspiratie uit zijn werk in Maleisië, waar hij de afgelopen vier maanden aan het werk mocht zijn. Het onderwerp van de lezing, de waarheidsvraag in het interreligieuze gesprek, is geen eenvoudig of licht onderwerp. Met elkaar mochten we er in alle openheid bij stilstaan dat het ook eng kan zijn, om de discussie over de waarheid met een ander aan te gaan. Maar ondanks dat is het wel een belangrijke vraag, helemaal in een samenleving die religieus sterk verdeeld is.

Prof. dr. Van den Toren vertelde dat dit religieus pluralisme in Europa relatief jong is. Lange tijd is Europa overwegend christelijk geweest en was de waarheidsvraag niet erg aanwezig. Maar in de huidige tijd, een tijd van globalisering en een multiculturele samenleving, is er steeds vaker sprake van een interreligieus gesprek, waarin ook aandacht is voor de waarheidsvraag.

Op hetzelfde moment is er ook sprake van relativisme; het maakt niet zoveel uit waar een ieder in gelooft. Iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid. Volgens prof. dr. Van den Toren kunnen wij het daar niet bij laten, om theologische en missiologische redenen. Wij moeten de apologetiek, die naar voren komt in de Bijbel, voortzetten. Wij geloven dat God gekend kan worden door iedereen, dat moet verteld worden. Als het geloof uitgedragen wordt, zal de waarheidsvraag aan de orde komen. Het is dus belangrijk om erover na te denken, ook om een antwoord te kunnen geven op het relativisme.

Het belang en de noodzaak van het spreken over de waarheidsvraag neemt niet weg dat het een spannend gesprek kan zijn. Om dit makkelijker te maken kunnen we proberen om te spreken vanuit vertrouwen. Vertrouwen op Christus. Getuigen doe je uit de dankbaarheid dat je iets hebt mogen ervaren van God. Met deze woorden sloot prof. dr. Van den Toren zijn lezing af.

Na het uitspreken van de lezing stelden een aantal van ons nog een aantal vragen, waaruit ook weer bleek hoeveel spanningen de waarheidsvraag op kan roepen. Na een korte discussie hierover werd de avond afgesloten met een gezellige borrel.