Popular Tags:

Theology, what else?

5 oktober 2018 at 06:35

Wat maakt theologie dat je nooit meer iets anders wil?

15 oktober 2018
Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur
Oude Ebbingestraat 25, gebouw van de Protestantse Theologische Universiteit

Tijdens deze open avond zullen we in kleine groepen met elkaar bespreken wat de theologiestudie voor ons betekent. Iedereen is met eigen ideeën en verlangens theologie gaan studeren. Maar voor je het weet ben je alleen maar bezig met het stampen van Hebreeuwse en Griekse woorden, het halen van studiepunten en het einde van de week. Waarvoor studeer je eigenlijk ook al weer, wat wil je er ook al weer mee … 

Wat zijn mijn verwachtingen van wetenschappelijke theologie? Komen die verwachtingen overeen met wat ik nu van de studie heb meegekregen? Wat maakt theologie voor mij nu theologie? Wat voor methodes horen daar bij? Is het doel waarmee ik theologie studeer nog hetzelfde als aan het begin van de studie?

Iedereen van harte welkom!’

Open avond van 24 september met ds. Pieter Versloot: over theologie, academie en predikant-zijn

27 september 2018 at 14:43

Op maandag 24 sept werd er tijdens de eerste open avond van dit jaar een lezing gegeven door ds. Pieter Versloot, predikant in de Martinikerk in Groningen. De lezing begon met een liturgisch moment in de kapel. Vervolgens begaven we ons richting het aquarium voor de lezing. Versloot sprak daarin over zijn persoonlijke ervaringen met de academie, theologie, kerk en het werk als predikant. Iemand met overlappende ervaring op deze gebieden mogen verwelkomen is als goud delven voor theologen en aspirant-predikanten. Een viertal eerstejaars waren ook aanwezig. Waarvan een aantal al hebben aangegeven om vaker langs te willen komen en lid te worden van Bonifatius. Fantastisch! Na de lezing hadden we nog een borrel waarbij we konden na-discussiëren over de lezing en waarbij de gezelligheid (onder het genot van een drankje, chips en marshmallows) niet ontbrak.

De volgende avond zal worden gehouden op 15 oktober. Dit is een open studieavond. Bent u geïnteresseerd in theologie, positief christelijke reflectie op de academische praktijk, en een flinke dosis gezelligheid? Dan is dit dé avond om bij te wonen. Van harte welkom.

Dies Natalis & bestuursoverdracht 2018

11 juni 2018 at 17:20

Afgelopen 5 juni bestond Bonifatius 8 jaar. We vierden daarom op 6 juni onze Dies Natalis, waar we ‘s middags tijdens een receptie vele gasten mochten verwelkomen. Na de receptie volgde een diner en later op de avond ving de bestuursoverdracht aan, waarbij bestuur De Kok – Van den Born (2017-2018) plaats maakte voor bestuur Meeuse (2018-2019).

Studie- en filmavond 14 mei – ‘The Shack’

17 mei 2018 at 10:58

Er was eens een meisje met een rode jurk. Zij kleurde een prinses en verdween. Er was eens een vader, hij sprong in het water, redde een kind en verloor een kind. 14 mei jongstleden was weer een prachtige avond voor Bonifatius. Deze studieavond stond in het teken van de breed bediscussieerde film The Shack. The Shack is een bewogen film, die de vraag naar pijn, lijden en geweld in de wereld niet uit de weg gaat. Waarom staat God, in de film een vrouw die met Papa wordt aangesproken, al dit geweld toe? Mack, de hoofdpersoon, gaat in gesprek met de God in drievoud. The Shack is niet alleen een bewogen film, maar ook een film waar veel kritiek op is gekomen. Kan God de Vader wel als mens afgebeeld worden? Zet de film geen inclusivistisch christelijk wereldbeeld neer, dat de alverzoening aanhangt? Nadat de popcorn werd ingewisseld voor een biertje, werden deze vragen bediscussieerd tijdens de borrel. Al met al een mooie Bonifieten-avond.

Lezing prof. dr. Echeverria ‘christelijke antropologie en seksuele ethiek’

30 april 2018 at 15:06

Op 23 april werd er door de Mexicaans-Amerikaanse professor Eduardo Echeverria een lezing
gegeven met als thema Christian Anthropology and Sexual Ethics. Na een diner met het bestuur waar
hij, naar verluid, enthousiast over zijn kleinkinderen vertelde, begon de professor de lezing door te
benadrukken dat hij dat het christendom niet gaat om wat niet mag, maar vooral wat wel goed is om
te doen. Daarna werden een aantal denkbeelden genoemd, die nodig zijn voor het nadenken over
seksuele ethiek. Vervolgens werd er ingegaan op de vraag: What is this thing called love? (Dus die
Youtube-video heeft er nu waarschijnlijk weer een paar views bij). Volgens de professor was het
antwoord op die vraag vierdelig: er is als eerste aantrekking, maar bij langdurige liefde volgt
verlangen (het nodig hebben van de ander) en daarna volgt goed willen doen voor de ander: bij de
ander zijn niet omdat het je gelukkig maakt, maar omdat je de ander gelukkig wil maken. Daarna pas,
als laatste stap in de liefde is het goed om jezelf volledig, lichamelijk te geven (aldus prof.
Echeverria). Er werd in de lezing veel ingegaan op de thema’s homoseksualiteit en gemeenschap
voor het huwelijk. Dit leidde tot een interessante vragenronde en gepassioneerde gesprekken bij de
borrel, waarbij bier rijkelijk vloeide. Al met al was het een gezellige avond, die veel stof tot nadenken
gaf.