Bonifatius

 

Bonifatius, was dat niet zo’n prediker uit de achtste eeuw? Inderdaad, en op de vijfde dag in juni, van het jaar 754 werd deze Bonifatius bij Dokkum vermoord. Echter, enkele jaren later, ontstond eveneens op 5 juni, het Dispuut Bonifatius in Groningen. Bonifatius is een theologisch studentendispuut, maar wel iets anders dan de andere disputen. Zo hebben we een grondslag: de bijbel, de geloofsbelijdenis van Nicea en de Apostolische geloofsbelijdenis. Die grondslag is behulpzaam aan het doel: het bieden van een positief christelijke reflectie op wat een student tijdens zijn studie aangereikt krijgt.

Leden van Bonifatius willen staan voor die grondslag, dat betekent dat ze zelf christen zijn en dat ze zich achter de bijbel en de twee genoemde belijdenissen kunnen scharen. Het maakt dan verder niet uit of je evangelisch, gereformeerd, Rooms-katholiek of whatever bent, als je de grondslag maar kan onderschrijven.

Verder probeert Bonifatius ‘positief christelijke reflectie’ te bieden. Dat doen we door een jaarlijks een aantal thema’s te kiezen. Over deze thema’s worden lezingen georganiseerd. Daarnaast houden we een aantal studieavonden rondom het jaarthema door teksten te lezen en samen te discussiëren over het thema. Het thema van het kalenderjaar 2016 is ‘vrijheid’. Dit thema geeft ons ruimte om samen na te denken en te discussiëren over theologische onderwerpen die raken aan vrijheid op welke manier dan ook. De leden van ons dispuut komen uit verschillende kerkelijke achtergronden. In hoeverre is het noodzakelijk en nuttig deze achtergronden met elkaar in gesprek te laten gaan? Diverse sprekers zullen vanuit verschillende perspectieven nadenken over vrijheid, grenzen en de toekomst van de kerk in Nederland en de wereld. Vanaf januari 2017 zal er een nieuw thema centraal staan.

Bonifatius lijkt misschien wel erg theologisch georiënteerd. Klopt, dat zijn we ook. Dit betekent echter niet dat Bonifatius voor godsdienstwetenschappers niet interessant kan zijn. Doen jullie ook nog gezellige dingen? Uiteraard, al onze activiteiten zijn gezellig. Een studieavond of lezing wordt meestal gevolgd door een borrel. Daarnaast komen we naast de reguliere avonden ook nog af en toe bij elkaar voor meer gezelligheid. Toch gaat het ons bovenal om het met elkaar nadenken over ‘christelijke dingen’ in de volle breedte.

Bonifatius organiseert relatief weinig avonden (eens per 3 weken), omdat we dubbellidmaatschap van andere studieverenigingen of disputen aanmoedigen. We denken dat het vruchtbaar is als theologie- en godsdienstwetenschapstudenten veel contact hebben met studenten van andere faculteiten. Dat scherpt en opent je ogen voor een heel andere invalshoek.

Nieuwsgierig geworden? Kom kijken op onze open lees- en studieavond, die resp. 12 september en 3 oktober plaats zullen vinden . Voor meer informatie kan je mailen naar dispuutbonifatius@gmail.com, een kijkje nemen op deze website, onze facebookpagina volgen, of kan je een van ons aanspreken op de faculteit.

Lange dag nog!

Manoah Dangremond – h.t. praeses
Pieter Auke van den Berg – h.t. fiscus-assessor
Anne Verwoert – h.t. abactis