Popular Tags:

Dies Natalis 2019 – Een groot feest en een nieuw begin

14 juni 2019 at 11:49

Op 5 juni jongstleden vond op de PTHU in Groningen de negende dies van ons prachtige dispuut Bonifatius plaats. De dag begon om half vier in de middag met een gezellige receptie, waarbij het bestuur werd gefeliciteerd met de verjaardag van het dispuut. De diescommissie had voor verfrissingen gezorgd en er heerste een opperbeste stemming. Er waren veel leden en mentoren aanwezig, maar ook andere kontakten van het dispuut van zowel binnen als buiten de universiteit kwamen het bestuur groeten en een glas mee drinken.

Na de receptie verzamelden de dispuutsleden en de mentoren zich voor de algemene ledenvergadering, waarin het bestuur afscheid nam, en het nieuwe bestuur haar intrede deed. De uittreedrede van bestuur Meeuse was zeer origineel en hield ons allen in zijn greep. De intreedrede van het nieuwe bestuur Kuijper spoorde ons dispuut aan om ook het komende jaar weer door te gaan met goede moed, en ook om onszelf te laten zien aan de wereld buiten het dispuut, en ons ook naar die wereld toe uit te spreken. Ook werden tijdens de vergadering twee nieuwe mentoren aangesteld, waarvan er één ook aanwezig was bij de vergadering en de receptie. Helaas namen we ook afscheid van onze mentor professor van den Belt. In zijn prachtige afscheidswoord bedankte hij ons als dispuut voor een mooie tijd. De vergadering verliep voorspoedig, zodat we ruim op tijd voor het diner klaar waren.

Het diner werd gehouden in café Bommen Berend en was een geslaagde maaltijd met veel aanwezige leden. Ook professor van den Belt gebruikte de maaltijd nog gezellig met ons. Na het diner zetten de heerlijkheden zich voort op de PTHU, waar de Diescommissie voor een zalig toetjesbuffet had gezorgd. Hierna was er nog een feestelijke Diesactiviteit, een goed uitgedachte pub quiz. Helaas deden niet alle leden hieraan mee, (ze waren vast bang 😉 ) maar het was toch een geslaagde quiz. Voor de winnaar was er een zoete prijs. Na de activiteit was er nog gelegenheid voor een borrel om te proosten op een zeer geslaagde en feestelijke Bonifatius-Dies van 2019.

Dieslezing 2019 – The Gospel Narratives, fact or fiction?

10 juni 2019 at 11:42

Op 3 juni gaf Dr. S.K. Luther een lezing over het narratief van de evangeliën, met name over het evangelie van Johannes, één van de gebieden waarop zij een expert is. De discussie van de avond ging om de vraag wat nou ‘feitelijk’ is en wat kan worden gekarakteriseerd als ‘fictie.’ De evangeliën worden naast de religieuze inhoud ook gezien als een historiografische beschrijving van het leven van Jezus van Nazareth. Hoewel Johannes net als alle andere evangeliën een anonieme bron is.

           Wat daadwerkelijk feit en fictie is in het evangelie van Johannes, is onduidelijk: zo ook bij het verhaal van de bruiloft van Kanaän. Toen de knecht met een glas water naar de ceremoniemeester liep, die eruit dronk en vervolgens zei dat dit wijn was geworden, zou duiden op een wonder. Maar hoe vond dit wonder plaats? Wat deed Jezus? Het enige wat er geschreven staat is dat Jezus opdracht gaf om vaten te vullen met water. Hoe veranderde dit water in ‘heerlijke wijn?’ Dat is een vraag die zal blijven bestaan. Alsook de grens tussen fictie en fictief. In hoeverre is het evangelie van Johannes fictie, en in hoeverre is er overlap tussen feitelijke aangelegenheden en fictieve vertellingen? Datgene wat wij niet begrijpen in de Bijbel hoeft niet per sé fictie te zijn, en wat er geschreven staat hoeft niet altijd feit te zijn. Uiteindelijk zal de claim van een ‘historiografische waarheid’ altijd lastig zijn, gezien we niets weten van de auteur van het Johannes-evangelie zelf en ook zelf de grens tussen feit en fictie niet kunnen doorgronden, maar is dat uiteindelijk wel de bedoeling?

           Het evangelie van Johannes vertelt ons het verhaal van Jezus en zijn wonderen, en inspireert ook vandaag de dag nog mensen. Een zeer interessante lezing voor de Boni-avond en een eyeopener voor de theoloog. Na de lezing was er een gezellige borrel.

Dies-lezing 3 juni: “The Gospel Narratives – fact or fiction? Approaches to Ancient Literary Texts With a Historiographical Claim”

29 mei 2019 at 09:01

Bij deze van harte uitgenodigd voor de lezing van aankomende maandag 3 juni ter ere van onze Dies Natalis (Bonifatius wordt 9 jaar) in dezelfde week!

De avond zal om 20:00 beginnen in de kapel, waarna we ons zullen verplaatsen naar de filmzaal voor de lezing van dr. Susanne K. Luther. De titel van haar lezing is “The Gospel Narratives – fact or fiction? Approaches to Ancient Literary Texts With a Historiographical Claim.”

Het zal deze avond gaan over de vraag of feit vs. fictie een behulpzaam onderscheid is als het gaat om de canonieke evangelieën en hoe we kunnen omgaan met deze antieke teksten die historiografische verslagen van het leven van Jezus claimen te zijn, die zoveel verschillen van wat wij vandaag als historiografie of historiografische waarheid beschouwen.

U kent dr. Susanne K. Luther misschien al vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze Assistent Professor of the New Testament Studies is sinds oktober 2018. Ze studeerde o.a. Teacher Training for Grammar Schools aan de Universität Erlangen-Nürnberg in Duitsland en deed een master Theological Research aan de University of Durham in Engeland. Haar expertise ligt in de evangelieën van Mattheüs en Johannes, de brief van Jakobus en apocriefen van het Nieuwe Testament. De lezing zal in het Engels gegeven worden.

Nogmaals van harte welkom!

Datum: 3 juni 2019
Locatie: PThU Groningen, Oude Ebbingestraat 25
Tijden: 20:00 uur: kapel // 20.15 uur: lezing // 22.00 uur: Borrel

In welke vrijheid dient theologie de kerk? – Lezing dr. Labooy, 14 januari 2019 aanstaande

22 december 2018 at 14:24

Deze avond dient ter over overbrugging van het jaarthema 2018 (De theoloog: tussen geloof en wetenschap) en jaarthema 2019 (Vrijheid en macht). Met dr. Labooy willen we ons over de vraag buigen wat wetenschappelijke vrijheid inhoudt.

Verschilt deze vrijheid aan een levensbeschouwelijke universiteit als de PThU van de Rijksuniversiteit Groningen? Verschillende theologen aan de PThU kunnen nog wel eens voor ophef zorgen in kerkelijk Nederland. Denk aan Frits de Lange die de hemel ontkent: vanuit verschillende hoeken werd gevraagd om zijn aftreden. Wat betekent leervrijheid in het kader van de opleiding van predikanten? Mag alles of moet de manier van kijken naar de wetenschap zoals de Gereformeerde Bond het voorstaat normatief zijn? Dr. Labooy wijst een middenweg door middel van de ethische theologie.

Eén van de theses van de lector om u alvast aan het nadenken te zetten: 

‘Vrijheid en gezag vragen namelijk om elkaar. Het is een koppel, zoals een kompasnaald en de pool. Het gezag van de Kerk, als zij haar belijden handhaaft, maakt de mens juist vrij. De echte vrijheid hervinden wij immers alleen aan de voeten van de Heer?’

(Kontekstueel, 2015:1)

We hopen u te mogen ontmoeten op de 14e! Na de lezing is er de Nieuwjaarsborrel. Die wilt u toch niet missen (suggestieve vraag)?

Informatie spreker

Guus Labooy studeerde medicijnen en werkte als arts in de gezondheidszorg (psychiatrie). Hij studeerde ook theologie en promoveerde in 2000 op een onderwerp in de ‘science-religion’-discussie, namelijk het met elkaar verbinden van (biologische) psychiatrie en een gelovig mensbeeld. Op het moment is hij predikant in de PKN. Zie zijn blog: https://labooy.wordpress.com.

Praktische informatie over de avond

Datum: 14 januari 2019
Locatie: PThU Groningen, Oude Ebbingestraat 25
Tijden: 19.45 uur: kapel // 20.00 uur: lezing // 22.00 uur: Nieuwjaarsborrel

Wonderen?

21 december 2018 at 20:32

Op zeventien december 2018 had ons prachtige dispuut Bonifatius een studieavond over het thema wonderen. De avond begon om half acht met een liturgisch moment in de kapel van de PThU, waarin uit de Bijbel werd gelezen en werd gebeden. Er werd onder andere gebeden om een zegen voor de avond, maar ook voor de mensen die afwezig waren. Ook werd er zoals gewoonlijk gezongen. Nadien werd de groep opgesplitst in twee kleinere groepen, die afzonderlijk het thema wonderen bespraken in het licht van een aantal vragen en casussen. De gesprekken die dit te weeg bracht gingen niet alleen over de Bijbelse wonderen, maar ook over persoonlijke ervaringen, en het belang daarvan als het om wonderen gaat.

Een van de kleinere groepen

Na deze gesprekken was er kort de gelegenheid tot pauze, met koffie en thee, waarna iedereen zich weer verzamelde in een lokaal voor de conclusie. De afzonderlijke groepen vatten hun bevindingen samen voor de andere groep en daarna werden deze bevindingen met elkaar vergeleken.Tot slot werd er afgesloten met een kort gebed. Tijdens de avond heerste er een erg open sfeer. De gesprekken die ontstonden waren mooi en persoonlijk en iedereen kon zich uiten over wat hij of zij dacht. Na de studieavond was er zoals gewoonlijk nog een gezellige borrel. Dit gaf de aanwezigen tijd om nog wat over het thema van de avond na te praten, maar er was ook veel ruimte voor onbezorgde gezelligheid en lol. Al met al was het dus een avond vol openheid en interessante gesprekken, maar ook een avond vol gezelligheid!