Popular Tags:

In welke vrijheid dient theologie de kerk? – Lezing dr. Labooy, 14 januari 2019 aanstaande

22 december 2018 at 14:24

Deze avond dient ter over overbrugging van het jaarthema 2018 (De theoloog: tussen geloof en wetenschap) en jaarthema 2019 (Vrijheid en macht). Met dr. Labooy willen we ons over de vraag buigen wat wetenschappelijke vrijheid inhoudt.

Verschilt deze vrijheid aan een levensbeschouwelijke universiteit als de PThU van de Rijksuniversiteit Groningen? Verschillende theologen aan de PThU kunnen nog wel eens voor ophef zorgen in kerkelijk Nederland. Denk aan Frits de Lange die de hemel ontkent: vanuit verschillende hoeken werd gevraagd om zijn aftreden. Wat betekent leervrijheid in het kader van de opleiding van predikanten? Mag alles of moet de manier van kijken naar de wetenschap zoals de Gereformeerde Bond het voorstaat normatief zijn? Dr. Labooy wijst een middenweg door middel van de ethische theologie.

Eén van de theses van de lector om u alvast aan het nadenken te zetten: 

‘Vrijheid en gezag vragen namelijk om elkaar. Het is een koppel, zoals een kompasnaald en de pool. Het gezag van de Kerk, als zij haar belijden handhaaft, maakt de mens juist vrij. De echte vrijheid hervinden wij immers alleen aan de voeten van de Heer?’

(Kontekstueel, 2015:1)

We hopen u te mogen ontmoeten op de 14e! Na de lezing is er de Nieuwjaarsborrel. Die wilt u toch niet missen (suggestieve vraag)?

Informatie spreker

Guus Labooy studeerde medicijnen en werkte als arts in de gezondheidszorg (psychiatrie). Hij studeerde ook theologie en promoveerde in 2000 op een onderwerp in de ‘science-religion’-discussie, namelijk het met elkaar verbinden van (biologische) psychiatrie en een gelovig mensbeeld. Op het moment is hij predikant in de PKN. Zie zijn blog: https://labooy.wordpress.com.

Praktische informatie over de avond

Datum: 14 januari 2019
Locatie: PThU Groningen, Oude Ebbingestraat 25
Tijden: 19.45 uur: kapel // 20.00 uur: lezing // 22.00 uur: Nieuwjaarsborrel

Wonderen?

21 december 2018 at 20:32

Op zeventien december 2018 had ons prachtige dispuut Bonifatius een studieavond over het thema wonderen. De avond begon om half acht met een liturgisch moment in de kapel van de PThU, waarin uit de Bijbel werd gelezen en werd gebeden. Er werd onder andere gebeden om een zegen voor de avond, maar ook voor de mensen die afwezig waren. Ook werd er zoals gewoonlijk gezongen. Nadien werd de groep opgesplitst in twee kleinere groepen, die afzonderlijk het thema wonderen bespraken in het licht van een aantal vragen en casussen. De gesprekken die dit te weeg bracht gingen niet alleen over de Bijbelse wonderen, maar ook over persoonlijke ervaringen, en het belang daarvan als het om wonderen gaat.

Een van de kleinere groepen

Na deze gesprekken was er kort de gelegenheid tot pauze, met koffie en thee, waarna iedereen zich weer verzamelde in een lokaal voor de conclusie. De afzonderlijke groepen vatten hun bevindingen samen voor de andere groep en daarna werden deze bevindingen met elkaar vergeleken.Tot slot werd er afgesloten met een kort gebed. Tijdens de avond heerste er een erg open sfeer. De gesprekken die ontstonden waren mooi en persoonlijk en iedereen kon zich uiten over wat hij of zij dacht. Na de studieavond was er zoals gewoonlijk nog een gezellige borrel. Dit gaf de aanwezigen tijd om nog wat over het thema van de avond na te praten, maar er was ook veel ruimte voor onbezorgde gezelligheid en lol. Al met al was het dus een avond vol openheid en interessante gesprekken, maar ook een avond vol gezelligheid!

Theology, what else?

5 oktober 2018 at 06:35

Wat maakt theologie dat je nooit meer iets anders wil?

15 oktober 2018
Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur
Oude Ebbingestraat 25, gebouw van de Protestantse Theologische Universiteit

Tijdens deze open avond zullen we in kleine groepen met elkaar bespreken wat de theologiestudie voor ons betekent. Iedereen is met eigen ideeën en verlangens theologie gaan studeren. Maar voor je het weet ben je alleen maar bezig met het stampen van Hebreeuwse en Griekse woorden, het halen van studiepunten en het einde van de week. Waarvoor studeer je eigenlijk ook al weer, wat wil je er ook al weer mee … 

Wat zijn mijn verwachtingen van wetenschappelijke theologie? Komen die verwachtingen overeen met wat ik nu van de studie heb meegekregen? Wat maakt theologie voor mij nu theologie? Wat voor methodes horen daar bij? Is het doel waarmee ik theologie studeer nog hetzelfde als aan het begin van de studie?

Iedereen van harte welkom!’

Open avond van 24 september met ds. Pieter Versloot: over theologie, academie en predikant-zijn

27 september 2018 at 14:43

Op maandag 24 sept werd er tijdens de eerste open avond van dit jaar een lezing gegeven door ds. Pieter Versloot, predikant in de Martinikerk in Groningen. De lezing begon met een liturgisch moment in de kapel. Vervolgens begaven we ons richting het aquarium voor de lezing. Versloot sprak daarin over zijn persoonlijke ervaringen met de academie, theologie, kerk en het werk als predikant. Iemand met overlappende ervaring op deze gebieden mogen verwelkomen is als goud delven voor theologen en aspirant-predikanten. Een viertal eerstejaars waren ook aanwezig. Waarvan een aantal al hebben aangegeven om vaker langs te willen komen en lid te worden van Bonifatius. Fantastisch! Na de lezing hadden we nog een borrel waarbij we konden na-discussiëren over de lezing en waarbij de gezelligheid (onder het genot van een drankje, chips en marshmallows) niet ontbrak.

De volgende avond zal worden gehouden op 15 oktober. Dit is een open studieavond. Bent u geïnteresseerd in theologie, positief christelijke reflectie op de academische praktijk, en een flinke dosis gezelligheid? Dan is dit dé avond om bij te wonen. Van harte welkom.

Dies Natalis & bestuursoverdracht 2018

11 juni 2018 at 17:20

Afgelopen 5 juni bestond Bonifatius 8 jaar. We vierden daarom op 6 juni onze Dies Natalis, waar we ’s middags tijdens een receptie vele gasten mochten verwelkomen. Na de receptie volgde een diner en later op de avond ving de bestuursoverdracht aan, waarbij bestuur De Kok – Van den Born (2017-2018) plaats maakte voor bestuur Meeuse (2018-2019).