Popular Tags:

Studie- en filmavond 14 mei – ‘The Shack’

17 mei 2018 at 10:58

Er was eens een meisje met een rode jurk. Zij kleurde een prinses en verdween. Er was eens een vader, hij sprong in het water, redde een kind en verloor een kind. 14 mei jongstleden was weer een prachtige avond voor Bonifatius. Deze studieavond stond in het teken van de breed bediscussieerde film The Shack. The Shack is een bewogen film, die de vraag naar pijn, lijden en geweld in de wereld niet uit de weg gaat. Waarom staat God, in de film een vrouw die met Papa wordt aangesproken, al dit geweld toe? Mack, de hoofdpersoon, gaat in gesprek met de God in drievoud. The Shack is niet alleen een bewogen film, maar ook een film waar veel kritiek op is gekomen. Kan God de Vader wel als mens afgebeeld worden? Zet de film geen inclusivistisch christelijk wereldbeeld neer, dat de alverzoening aanhangt? Nadat de popcorn werd ingewisseld voor een biertje, werden deze vragen bediscussieerd tijdens de borrel. Al met al een mooie Bonifieten-avond.

Lezing prof. dr. Echeverria ‘christelijke antropologie en seksuele ethiek’

30 april 2018 at 15:06

Op 23 april werd er door de Mexicaans-Amerikaanse professor Eduardo Echeverria een lezing
gegeven met als thema Christian Anthropology and Sexual Ethics. Na een diner met het bestuur waar
hij, naar verluid, enthousiast over zijn kleinkinderen vertelde, begon de professor de lezing door te
benadrukken dat hij dat het christendom niet gaat om wat niet mag, maar vooral wat wel goed is om
te doen. Daarna werden een aantal denkbeelden genoemd, die nodig zijn voor het nadenken over
seksuele ethiek. Vervolgens werd er ingegaan op de vraag: What is this thing called love? (Dus die
Youtube-video heeft er nu waarschijnlijk weer een paar views bij). Volgens de professor was het
antwoord op die vraag vierdelig: er is als eerste aantrekking, maar bij langdurige liefde volgt
verlangen (het nodig hebben van de ander) en daarna volgt goed willen doen voor de ander: bij de
ander zijn niet omdat het je gelukkig maakt, maar omdat je de ander gelukkig wil maken. Daarna pas,
als laatste stap in de liefde is het goed om jezelf volledig, lichamelijk te geven (aldus prof.
Echeverria). Er werd in de lezing veel ingegaan op de thema’s homoseksualiteit en gemeenschap
voor het huwelijk. Dit leidde tot een interessante vragenronde en gepassioneerde gesprekken bij de
borrel, waarbij bier rijkelijk vloeide. Al met al was het een gezellige avond, die veel stof tot nadenken
gaf.

Lezing dr. Arjan Plaisier

22 maart 2018 at 09:57

Afgelopen maandag sprak Dr. Arjan Plaisier (oud-scriba van de PKN en huidig universitair docent spiritualiteit aan de PThU) over de verhouding tussen geloof, rede, wetenschap en theologie. Hij deed dit aan de hand van verschillende bekende citaten.

Met Luther stelt hij dat we eerst moeten leven dan denken, eerst leven en dan theoloog of predikant zijn. Tegelijk moet er eerst een ‘weten’ afsterven voor er nieuw weten kan ontstaan. Het afsterven van onszelf en onze eigen nuchterheid en logica opent de mogelijkheid voor een nieuw denken, voor het mysterie van Gods aanwezigheid en het leven in zijn rijk.

Het volgende citaat van Blaise Pascal laat volgens Plaisier zien dat geloof op het niveau van het hart ligt. “Het is het hart dat God waarneemt, niet het verstand. Dat is geloven: God in het hart (aan)voelen niet met het verstand”. Het hart denkt, gelooft, wil, verlangt en hoopt. Op dat niveau ligt God, Hij heeft te maken met waar het in het leven om gaat.

Tegelijk is theologie geloof dat nadenkt. Want van meet af aan is theologie een hermeneutische wetenschap geweest en heeft het zich verhouden tot het denken van mensen. Geloven is daarmee dus ook altijd een gearticuleerd geloof, volgens Plaisier. Het christelijke verhaal is ongrijpbaar en niet te bevatten en toch mogen we er wat over zeggen, omdat God zich verhoudt tot deze wereld.

Dit spreken over God en het geloof kan soms echter heel lastig zijn, wanneer er allerlei vragen en twijfels op je afkomen en je geloof wordt aangevochten. Volgens Plaisier is dat de werkelijkheid waarin we staan en waar we doorheen moeten. Deze vragen en twijfel moeten er niet voor zorgen dat we ons terugtrekken, ons bekrompen of achtergesteld voelen of juist defensief reageren, in plaats daarvan mogen we als theologen veel fierder zijn. Volgens Plaisier zijn we als theologen geroepen om de werkelijkheid te beamen, maar ook om te stellen dat die deel uit maakt van iets veel groters.

Om zo fier te kunnen staan voor waar we in geloven is het belangrijk dat we onszelf voeden, met bijvoorbeeld klassieke stemmen of creatieve bronnen. Het christelijk geloof is enerverend en bloedstollend, in plaats van saai, moralistisch of achterhaald. Het raakt het mens-zijn in zijn toppen en wortels. Plaisier stelt dat wanneer we dat geloofwaardig vertolken het geloof springlevend is.

Studieavond 29 januari – ‘De Theoloog: tussen wetenschap en geloof’

14 maart 2018 at 10:59

De studieavond van 29 januari luidde de eerste avond van ons nieuwe jaarthema in. Dit thema is ‘De Theoloog: tussen wetenschap en geloof’. Tijdens deze studieavond bespraken we hoe je als theoloog een discrepantie tussen geloof en wetenschap kunt ervaren en hoe je daarmee kunt omgaan.

We mochten tijdens deze avond kennismaken met dr. Arjan Plaisier, die verbonden zal worden als professor spiritualiteit aan de PThU en met ons meedacht tijdens de avond. We sloten af met een gezellige borrel. We zien ernaar uit dr. Plaisier op 19 maart weer te verwelkomen. Hij zal dan verder met ons nadenken over theologische wetenschap en geloof door middel van een lezing.

Lezing ds. Henk Poot

13 januari 2018 at 16:23

Meteen na de kerstvakantie was het alweer tijd voor een Boni-avond. Op maandag 9 januari hadden wij een lezing van Henk Poot van Christenen voor Israël. Van tevoren werd er nog samen patat gegeten, waarbij de kwaliteit van de gesprekken een stuk beter was dan de kwaliteit van de patat. Ook hadden wij hoog bezoek van Wim Warnar, die kwam namens IFES en Point. Al met al beloofde het dus een goede avond te worden.

Henk Poot is theoloog en was predikant op voor veel verschillende soorten mensen; hij was vlootpredikant, jeugdpredikant bij de HGJB en predikant in Friesland. Nu werkt hij voor Christenen voor Israël, maar hij neemt dus een bak aan ervaring mee waar wij veel van kunnen leren.

Aan de hand van het verhaal van Henk Poot hebben wij nagedacht over de positie van Israël. We leerden dat Israël bijzonder was en uitgekozen door God als Zijn land. Ook kwam Barneveld nog even voorbij in de uitspraak: ‘Hier in Barneveld bent u behouden, maar als u in Voorthuizen en Putten woont loopt het niet goed met u af.’ Dit deed mij deugd, al vreesde ik wel voor het lot van mijn vrienden uit Voorthuizen en Putten. Maar wat Henk Poot hier eigenlijk mee wilde zeggen is: denken wij ook zo over Israël? Zijn wij Barneveld en is Israël Voorthuizen of Putten? Hebben we een te hoge dunk van onszelf? Stof die aanzet tot nadenken en tot een open gesprek.

Henk Poot benadrukte dat het belangrijk is om teksten in de context te bekijken en ze niet onmiddellijk op onszelf te betrekken. Een goede les, zeker voor degenen onder ons die het ambt ambiëren. Door de komst van Jezus is het evangelie vertrokken uit Jeruzalem, maar dit heeft er ook vaak voor gezorgd dat Jeruzalem in de schaduw kwam te staan. Wij moeten proberen in álles te geloven, net als de Emmaüsgangers, en dus ook de geschiedenis van Israël bij ons geloof betrekken. Immers is onze eerste roeping God, en niet onszelf, groot te maken.